Fotó: Babos Dávid Photo
background

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a VADSTAT weboldalt és a weboldalon igénybe vehető felhőalapú adatkezelő szolgáltatást üzemeltető Diacell-Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Platán utca 17., cégjegyzékszám: 03 09 102838; adószáma: 11034885-3-03 ; email elérhetőség: info@vadstat.hu; továbbiakban: Szolgáltató) és a Diacell-Trade Kft. által a VADSTAT weboldalon(továbbiakban: weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).


1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. A jelen ÁSZF hatálya a www.vadstat.hu weboldalon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető információs és adatkezelő szolgáltatások igénybevételére, annak feltételeire terjed ki.
1.2. A VADSTAT weboldalon működő online szolgáltatások megrendelése elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. A VADSTAT weboldal online szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni. A használat további feltétele a Weboldalon történő regisztráció, a felhasználó valós adatainak megadása, a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelés leadása, szerződéskötés, jelen ÁSZF elfogadása, illetve internetkapcsolat rendelkezésre állása.
1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződéskötésnek, a megrendelt szolgáltatáscsomag előfizetési díjának megfizetéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre levélben és elektronikus levélben(e-mailben) és a weboldalon van lehetőség. A Felek közötti szerződés a szolgáltatás megvásárlása, a szolgáltatás ellenértékének kifizetése során jön létre. A Felek között a szolgáltatás megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja és annak létrejöttét követő 5 évig megőrzi.
1.5 A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéskötés elektronikus úton történik. A szerződéskötés technikai lépéseit jelen ÁSZF tartalmazza. A megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató rögzít és azt az Ügyfél felhasználói fiókján keresztül letölthetővé teszi. A szerződő Ügyfél adatainak elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a Weblap biztosítja a bevitt adatok teljességi ellenőrzése révén. A szerződés nyelve a magyar.
1.6 A VADSTAT információs weboldal és online adatkezelő rendszer üzemeltetését és a szolgáltatáshoz kacsolódó szupport tevékenységet a Diacell-Trade Kft. végzi.
Az üzemeltető elérhetőségei:
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Platán utca 17.
Iroda: 6721 Szeged, Sóhordó u. 18.
Levélcím: 6401 Kiskunhalas, Pf.:335 
E-mail: info@vadstat.hu
1.7 A VADSTAT weboldal ügyfélszolgálata elérhetőségei az alábbiak:
Ügyfélszolgálat levélcíme: 6401 Kiskunhalas, Pf.:335 
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-17.00 között
E-mail: info@vadstat.hu


2. REGISZTRÁCIÓ

2.1 A VADSTAT weboldalon a szolgáltatás megrendeléséhez, és a szolgáltatás igénybevételéhez minden esetben érvényes regisztráció szükséges. Minden ‘vadgazdálkodó’ látogatónak lehetősége van regisztrálni és saját fiók létrehozásával az adatkezelő rendszer minden szolgáltatását elérni. A regisztrációt követően a felhasználói fiók lehetőséget ad a weboldal funkcióinak az elérésére és igénybevételére.
2.2 A látogatóknak, a szolgáltatás igénybe vevőinek a jobb felső sarokban található "REGISZTRÁCIÓ" gombra kattintva van lehetősége regisztrálni, ahol a következő adatok megadására van kötelezően szükség: regisztráló neve, vadgazdálkodó megnevezése, címe, Vadgazdálkodási egység kódszáma, telefonszám, e-mail cím, jelszó illetve ugyanitt kerülhet sor a kötelezően elfogadandó Általános Felhasználói Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elolvasására és elfogadására.
A regisztráció elküldése után a rendszer a megadott email címre egy megerősítő e-mailt küld, amiben található linkre kattintva lehet a felhasználói fiókot, a regisztrációt aktiválni.
2.3 A felhasználó az oldalba való belépés után a regisztrált e-mail cím és a hozzá tartozó jelszó megadását követően a "BEJELENTKEZÉS" menüpontra kattintva éri el felhasználói fiókját, amelyben tetszőlegesen elérhetővé válnak a regisztrációkor megadott regisztrációs adatok, illetve ugyanitt van lehetőség az adatkezelő rendszer teljes körű igénybevételéhez szükséges adatok felvitelére és beállítások megtételére. 
Az kötelezően megadandó adatokat a megnevezés végén csillag jelöli. 
Elfelejtett jelszó esetén a "Bejelentkezés" menüpontban az “Elfelejtett jelszó?” linkre kattintva lehet új jelszót készíteni. Itt meg kell adni a regisztrációkor használt e-mail címet és a rendszer egy biztonságos oldalra navigálva a felhasználót új jelszó megadását teszi lehetővé, amivel azután már be lehet jelentkezni a weboldalra.
2.4 A felhasználó fiókját és felhasználói adatait a bejelentkezést követően a “Fiók beállítások" menüpont “Adat- és fióktörlés" gombra kattintva a ,,Adatok törlése” vagy “Fiók törlése” aloldalon lehet kezdeményezni. Itt meg kell adni a jogosult felhasználó jelszavát és az “Adatok törlése” vagy “Fiók törlése” gombra kattintva az összes felhasználói adat és a felhasználóhoz kapcsolódó egyéb adatok végérvényesen és visszavonhatatlanul törlésre kerülnek a rendszerből.
A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő előfizetők adatai az Adatvédelmi elveink szerint a törvényben meghatározott ideig kerülnek megőrzésre.
2.5 A Szolgáltató az online adatkezelő program azon konkrét funkcióinak a használatát biztosítja az előfizető számára, amelyet az adott és megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. A szolgáltatáscsomagok konkrét funkcióit és részletes tartalmát a weboldal mindenkor részletesen tartalmazza.
2.6 A regisztráció után igénybe vehető díjmentes, ingyenes szolgáltatásokat a Szolgáltató határozatlan időtartamra, de legfeljebb a Felhasználó profiljának törléséig nyújtja. A jelen ÁSZF figyelmeztetés ellenére történő ismételt megsértése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a felhasználói fiók bármilyen nemű korlátozására, illetve végső esetben, törlésére.
2.7 A Szolgáltató a VADSTAT weboldalon online adatkezelési szolgáltatást nyújt. A nem ingyenes előfizetések esetében a díjfizetés vadgazdálkodási évre vonatkozó éves díj. A díjjal rendezett időszak leteltét követően a szerződés nem szűnik meg.
Amennyiben Felhasználó a szolgáltatásra a továbbiakban nem tart igényt, azt lemondani az “Előfizetések” menüpont alatt a „Lemondás” gomb használatával teheti meg.
2.8 A Szolgáltató, a VADSTAT online adatkezelő üzemeltetője igazolja, hogy a VADSTAT online adatkezelő program rendeltetésszerű használata esetén, minden tekintetben megfelel a jelen ÁSZF készítésének napján hatályos jogszabályoknak.


3. SZOLGÁLTATÁS CSOMAGOK, KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A VADSTAT online adatkezelő szolgáltatás regisztrációt követően különböző szolgáltatás csomagokban érhető el, amelyek az igénybe vehető szolgáltatások számában és az egyes szolgáltatások lehetőségeiben, részleteiben térnek el egymástól. Egyes szolgáltatás-csomagok, illetve alkalmazások díj ellenében vehetőek igénybe. Az egyes csomagok/egyéb szolgáltatások aktuális díjai és mértékük a https://www.vadstat.hu/arak oldalon találhatóak.
3.1 VADSTAT Demo előfizetés
A VADSTAT Demo előfizetés a rendszer bemutatására szolgál. Az előfizetéssel Ön megtekintheti, hogy a VADSTAT miként is tudja segíteni a vadgazdálkodás adminisztrációját. Ehhez legfeljebb 20db vadazonosító jelet tud rögzíteni.
A VADSTAT Demo előfizetés díjmentes. Az előfizetés használata során bevitt adatok csomagváltás esetén nem vesznek el hanem továbbvihetőek.
3.2 VADSTAT Basic előfizetés
A VADSTAT Basic előfizetés a kisebb vadgazdálkodók, társaságok részére készült. A csomagban a weboldal minden funkciója használható, de legfeljebb 250db azonosító jelet tud kezelni.
3.3 VADSTAT Basic előfizetés
A VADSTAT Professional előfizetés azon vadgazdálkodók, társaságok részére készült akik nagyvadas területeken, 250db feletti éves elejtett vaddal gazdálkodnak. A csomagban a weboldal minden funkciója használható és korlátlan számú azonosító jelet tud kezelni.


4. FIZETÉS MÓDJA

4.1 A megrendelt szolgáltatás, szolgáltatáscsomag ellenértékének kiegyenlítésére kizárólag banki átutalással, előrefizetéssel van lehetőség.
A szolgáltatás megrendelését követően e-mail-ben küljük meg a számlát, melyen szerepelnek az utaláshoz szükséges adatok. Számlaszámunk: MKB Bank Zrt.10300002-10657857-49020013. Az utalás közlemény rovatában javasoljuk a számla sorszámát feltüntetni. 
Ha mégis vissza szeretné vonni az előfizetését azt bejelentkezés utána az Előfizetések menüpont alatt vagy az info@vadstat.hu címre küldött lemondónyilatkozattal tudja megtenni, addig amíg nem aktiváltuk azt.


5. FELMONDÁS, MEGSZÜNTETÉS, ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

5.1 Az Ügyfél a szolgáltatási szerződést bármikor, indokolás nélkül felmondhatja (lemondás). A VADSTAT online adatkezelő lemondására az Előfizetések menüpontban a Jelenlegi aktív előfizetés ablakban található Lemondás gombra kattintva van lehetőség.
A lemondás az utoljára megrendelt és kifizetett előfizetési időszak végétől lép életbe. Az erre az időszakra már megfizetett díj arányos részét a Szolgáltató nem téríti vissza. A korábban kifizetett időszak végéig a szerződés szerinti díjcsomagnak megfelelő szolgáltatás fog működni.
5.2 A szolgáltatási díjak meg nem fizetése, sikertelen tranzakció, vagy a jelen ÁSZF megsértése esetén a Diacell-Trade Kft. fenntartja a jogot a felhasználói fiók bármilyen nemű korlátozására, illetve végső esetben, törlésére.
5.3 Amennyiben az Ügyfél a díjfizetés ellenében biztosított számlázási szolgáltatás sikeres megrendelése illetve az előfizetés díjának sikeres megfizetése után el kíván a szerződéstől állni, azt a szolgáltatási díj megfizetését követően 7 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti, amennyiben ez idő alatt nem vette igénybe a VADSTAT szolgáltatását, nem rögzített/kezelt adatot a rendszer segítségével.
5.4 Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a szolgáltatás árát sikeresen megfizetve a megfelelő szolgáltatáscsomag használatára jogosulttá vált.
Természetesen az ügyfél a szolgáltatás megvásárlásától a szolgáltatás díjának megfizetése, a szolgáltatáscsomag használatba vétele előtt is bármikor elállhat, ez irányú szándékát a weboldalon profiljában, e-mailben és írásban jelezheti a szolgáltató, az üzemeltető felé.
5.5 Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételétől el kíván állni, úgy az írásbeli elállási nyilatkozatát elegendő a szolgáltatás használatba vételét követő 7 naptári napon belül postán vagy elektronikus levél formájában megküldeni a szolgáltatónak.
5.6 Az ügyfél elállása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 7 napon belül elindítja a pénzvisszatérítést az ügyfél által a szolgáltatás előfizetésére irányuló megfizetett teljes összeg vonatkozásában.
A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.


6. SZERZŐI JOGOK

6.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető nem a felhasználó által feltöltött tartalom, szerzői mű, illetve más szellemei alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.
6.2. A Szolgáltató a Weboldalon szereplő minden védjegy, márkanév és logo használatára jogosult, amelyek nem a felhasználó által kerültek feltöltésre. A regisztráció, a honlap használata, az egyes szolgáltatói csomagokra történt előfizetés egyike sem jogosítja fel az felhasználót a weboldalon szereplő védjegyek felhasználására, hasznosítására.
6.3. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.
6.4 Abban az esetben, ha a VADSTAT weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal!
A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.


7. FELELŐSSÉG

7.1 A Weboldal és a biztosított Szolgáltatások "megtekintett állapotban" kizárólag a felhasználó saját felelősségére állnak rendelkezésre. A Szolgáltató, az Diacell-Trade Kft., valamint a partnerei, munkatársai és licencadói ezúton elutasítanak mindenféle kifejezett vagy vélelmezett felelősséget a Weboldal és Szolgáltatások bármely féle használatából eredő az esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért.
7.2 Bár a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás használata hibamentes és biztonságos legyen, sem az Diacell-Trade Kft., sem a partnerei, munkatársai és licencadói nem garantálják, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások hibamentesek és folyamatosan megszakítások nélkül elérhetőek lesznek. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából eredően okozott semmilyen közvetlen, közvetett károkért beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, a jó hírnév sérelmét, használati-, adat-, vagy egyéb immateriális veszteségeket (akkor is, ha az Diacell-Trade Kft-t értesítették a lehetséges károkról).
7.3 Az összesített felelőssége a Szolgáltatónak nem haladhatja meg egyetlen esetben sem, legyen szó szerződésről, garanciáról, kárról (beleértve, de nem korlátozva a hanyagságból elkövetett vagy származtatott károkat), termékfelelősségről, szigorú felelősségről, objektív felelősségről vagy bármi egyébről a Weboldal és annak Szolgáltatásainak használatából adóan vagy azzal kapcsolatosan, a Szolgáltató felé a reklamációt megelőző három (3) hónapban fizetett összeget.
7.4 A Diacell-Trade Kft. nem vállal felelősséget bármely az Diacell-Trade Kft-n kívülálló okokból történő meghibásodásért, szolgáltatás kiesésért vagy késésért.


8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1 A felhasználó, a szolgáltatás előfizetője a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszt, kifogást a szolgáltató levelezési címén: 6401 Kiskunhalas Pf.: 335., illetve elektronikus elérhetőségén: info@vadstat.hu terjesztheti elő. A Felhasználó által megküldött panaszra a Szolgáltató 5 munkanapon belül írott formában válaszol a panaszos által megadott postacímen, vagy elektronikus elérhetőségen.
8.2 Amennyiben a Felhasználó panasza, a Felek között fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik megnyugtatóan a Felek számára, úgy a panaszos panasztétellel fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez is.
8.3 A Felhasználó és a Szolgáltató vállalja, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére a Diacell-Trade Kft. magyar bíróságok joghatóságát, és a hatásköri szabályoktól függően a Kiskunhalasi Járásbíróság kizárólagos illetékességét köti ki.
8.4 A felhasználó és a Diacell-Trade Kft. között létrejött jogviszonyra Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak.


9. HÍRLEVELEK, RENDSZERÜZENETEK

9.1. A VADSTAT weboldal üzemeltetője vadgazdálkodáshoz kapcsolódó témákban időszakosan híreket, ajánlatokat, akciókat oszt meg hírlevelezésre feliratkozott felhasználói, ügyfelei számára hírlevelek formájában, amit az ügyfél email fiókjába elektronikus formában juttat el.
9.2. Hírlevelekre feliratkozni a weboldal alján található Hírlevél feliratkozás szekcióban lehetséges.
9.3 Az ügyfél a hírlevelezésre szolgáló üzenet küldésével és annak emailben kiküldött megerősítésse utána határozottan hozzájárul, hogy a hozzájárulás visszavonásáig a Szolgáltató a VADSTAT szoftverrel, a szoftver üzemeltetésével kapcsolatos rendszer üzeneteket és az elektronikus számlázási szolgáltatásokkal kapcsolatos híreket, érdekességeket, tudnivalókat osszon meg vele hírlevél formában.
9.4. A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulását az ügyfél bármikor, feltételektől mentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
A hírlevél végén található leiratkozó linkre kattintással
  A szolgáltatónak írt elektronikus, vagy postai levél formájában


10. EGYEBEK

10.1 A VADSTAT online adatkezelő szolgáltatás igénybevétele és használata feltételezi a felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
10.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a VADSTAT online adatkezelő szolgáltatáshoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a felhasználó felelős a VADSTAT online adatkezelő szolgáltatáshoz való kapcsolódásáért és a weboldalon történő böngészésért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a VADSTAT online adatkezelő szolgáltatás akadálytalan működését és a weboldal szolgáltatásainak igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.
10.3 Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő megrendelését, törölheti profilját és visszautasíthatja előfizetési szándékát.
10.4 A VADSTAT online adatkezelő szolgáltatás üzemeltetője ezúton tájékoztatja vevőit, előfizetőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a VADSTAT weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el a szolgáltatás üzemeltetője.
10.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A külön megrendelhető új szolgáltatásra vonatkozó, illetve a meglévő ügyfelekre terhet nem jelentő módosítások a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A meglévő ügyfelekre az általuk megkötött szerződéshez képest magasabb terhet róvó feltételeket tartalmazó változás (ide nem értve a már meglévő szolgáltatások árának emelését) a következő számlázási időszak első napjával lép hatályba.


Kiskunhalas, 2017. szeptember 18.
Diacell-Trade Kft.